Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

Misyon

Bakanlığımız görev alanı ile ilgili hizmet sunacak niteliklere sahip personel yapısını oluşturarak vizyonumuzu gerçekleştirmektir.

Vizyon

Bakanlığımızca hizmet verilen tüm vatandaşlara kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve bu doğrultuda, yeterli bilgi ve deneyime sahip, işin niteliklerine uygun insan gücünü temin etmek, insan kaynakları planlamasını yaparak verimli ve etkin bir kamu yönetimini oluşturmaktır.

İlkelerimiz

  • Tarafsız, adil, şeffaf, hesap verebilir ve işbirliğine açık olmak,
  • Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak,
  • Stratejik yönetim anlayışını hakim kılmak,
  • Hizmet sunumunda; gelişim ve değişimi, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak,
  • Performans odaklı yönetim sergilemek.