Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Personel Listesi

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları 08/02/2016 - 19/02/2016 tarihleri arasında alınmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazananların sınav grubu bazında listeleri hazırlanarak sınavı yapacak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.
 

GÖREVDE YÜKSELME
Grup Kodu GYS Grup Adı Açıklama
1 Müdür (Kuruluş Müdürü, Şube Müdürü) Sınava girecek personel listesi…
2 Kuruluş Müdür Yardımcısı Sınava girecek personel listesi…
3 Şef Sınava girecek personel listesi…
4 İdari Hizmetler 1. (Yurt Yönetim Memuru, Satın Alma Memuru,Bilgisayar İşletmeni) Sınava girecek personel listesi…
5 İdari Hizmetler 2. (Ambar Memuru, Memur, V.H.K.İ., Şoför, Sekreter) Sınava girecek personel listesi…
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
Grup Kodu Grup Adı Açıklama
1 Çocuk Eğiticisi Sınava girecek personel listesi…
2 Din Görevlisi Sınava girecek personel listesi…
3 Hemşire, Sağlık Memuru Sınava girecek personel listesi…
4 Kütüphaneci Sınava girecek personel listesi…
5 Öğretmen Sınava girecek personel listesi…
6 Programcı Sınava girecek personel listesi…
7 Sosyal Çalışmacı Sınava girecek personel listesi…
8 Sosyolog Sınava girecek personel listesi…
9 Tekniker Sınava girecek personel listesi…
10 Teknisyen Sınava girecek personel listesi…
11 Bilgisayar, Bilişim Mühendisliği Sınava girecek personel listesi…
12 Makine Mühendisliği Sınava girecek personel listesi…


 
Sınava girmeye hak kazanan ve listede ismi bulunan personel 01/03/2016-09/03/2016 tarihler arasında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında sınav ücreti olarak 100 TL (Yüz Türk Lirası KDV dâhil) yatıracaktır. Personel, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacaklardan sınav ücreti yatıracaklar için banka ekranlarında aşağıdaki şekilde yer alacaktır

 

SINAV ADI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ   ÜCRET
AİLE SOSY.POLİ.BAK.PERS.GÖR.YÜKS.VE ÜNV.DEĞ.SINAVI 01.03.2016 09.03.2016 X X X 100.00 TL

İlgililere duyurulur.