Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tercih Duyurusu

27 Haziran 2016Paylaş
a-A+

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen sınav sonuç listeleri, Bakanlığımız görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğin 16. Maddesine göre başarı puanı eşit olan personelin Personel Yönetim Sistemindeki bilgilerine göre hizmet süresi, üst öğrenim ve mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama listesi oluşturulmuştur.

Tercihler “30/06/2016 - 25/07/2016” tarihleri arasında İl Müdürlüklerince yetkili olan PYS görevlileri tarafından Personel Yönetim Sistemi üzerinden “Tercih Bildirim Formu” ile elektronik ortamda alınacaktır.

Sınavı ASİL olarak kazananlar tercih yapacaktır. 

Kuruluş Müdürü ve Şube Müdürü, sözlü sınavı duyurusu ve sözlü sınav tarihleri ayrıca duyrulacaktır.

Tercih Duyurusu!..

Başarı Listesi
 

  GÖREVDE YÜKSELME SINAVI S.No Grup Unvan Başarı Listesi 1 Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdür Yardımcısı Liste için tıklayın!.. 2 Şef Şef Liste için tıklayın!.. 3 İdari Hizmetler 1.Grup Yurt Yönetim Memuru Liste için tıklayın!.. Satın Alma Memuru Liste için tıklayın!.. Bilgisayar İşletmeni Liste için tıklayın!.. 4 İdari Hizmetler 2.Grup Memur Liste için tıklayın!.. V.H.K.İ. Liste için tıklayın!.. Şoför Liste için tıklayın!..


 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI S.No Grup Unvan Başarı Listesi 1 Çocuk Eğiticisi Çocuk Eğiticisi Liste için tıklayın!.. 2 Din Görevlisi Din Görevlisi Liste için tıklayın!.. 3 Hemşire, Sağlık Memuru Hemşire Liste için tıklayın!.. Sağlık Memuru Liste için tıklayın!.. 4 Kütüphaneci Kütüphaneci Liste için tıklayın!.. 5 Öğretmen Öğretmen Liste için tıklayın!.. 6 Programcı Programcı Liste için tıklayın!.. 7 Sosyal Çalışmacı Sosyal Çalışmacı Liste için tıklayın!.. 8 Sosyolog Sosyolog Liste için tıklayın!.. 9 Tekniker Tekniker Liste için tıklayın!.. 10 Teknisyen Teknisyen Liste için tıklayın!.. 11 Mühendis Grubu Mühendis Liste için tıklayın!..


İlgililere duyurulur.