GÖREVDE YÜKSELME SINAVI TERCİHLERE GÖRE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

15 Mayıs 2017Paylaş
a-A+

     Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 19 Mart 2016 tarihinde saat 14:00’da Ankara’da yapılmıştır.

     Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Sözlü Sınavı 16/01/2017 – 08/03/2017 tarihleri arasında yapılmış olup, sınav sonuçları 22/03/2017 tarihinde Bakanlığımız www.aile.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
 
     Tercihler “27/04/2017 – 05/05/2017” tarihleri arasında İl Müdürlerince yetkili olan PYS görevlileri tarafından Personel Yönetim Sistemi üzerinden “GYVUD Tercihler” modülünden elektronik ortamda alınmıştır.
 
     Puan üstünlüğü ve tercihlere göre yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
 
Görevde Yükselme Sınavı kuruluş müdürü ve şube müdürü tercihlere göre yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.