ASPB GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarına ulaşmak için tıklayınız.


Başvuru Klavuzunun Yazılı Sınav İtirazları Bölümü

1) Personel, sınav sorularına itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL ( Yirmi Türk Lirası KDV Dâhil ) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaktır.
 
2) Personel; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına yapacaklardır.
Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ise yazışma süreleri hariç en geç on iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.