Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı Sözlü Sınav Sonuçları

30 Haziran 2016Paylaş
a-A+

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavında Asil Sırada Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

1.    Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
2.    Mal bildirimi formu (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
3.    Kamu görevlileri etik sözleşmesi (imzalı),
4.    Atama başvuru, taahhüt ve bilgi formu (El yazısı ile doldurulup imzalanacak),
5.    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (bilgisayar ortamında doldurulup e-posta ile uzman.yardimciligi@aile.gov.tr adresine gönderilecektir),
6.    Askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar için terhis belgesi; tecilli ya da muaf erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7.    Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kayıt örneği. (E- devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

Açıklamalar :
1-    Ortaokul veya lise öncesi hazırlık öğrenimi görmüş olan ya da ortaokul veya lise öğrenimi normal süresinden fazla olan adayların ilgili öğrenim diplomalarını da eklemeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
2-    Adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu imzalamadan belirtilen e-posta adresine ivedi olarak göndermesi gerekmektedir.
3-    Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde Bakanlıkça sınav sonucu ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir.  Sırası gelen yedek adaylara ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

 NOT : Atamaya esas istenilen belgelerin aşağıdaki adrese şahsen, APS veya kargo ile 22 Temmuz 2016 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

ADRES: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 1.Kat
Çankaya/ANKARA