Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Başvuru Sonuçları

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVINA KATILACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
 

18 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular 22/12/2015-18/01/2016 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılacak aday listesi oluşturulmuştur.
 

G.No Grup Adı İlan Edilen Kadro Sayısı Sözlü Sınavına Katılacak Aday Listesi
1 İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri 15 Liste için tıklayınız…
2 Hukuk 5 Liste için tıklayınız…
3 Sosyal Hizmetler 10 Liste için tıklayınız…
4 Psikoloji 6 Liste için tıklayınız…
5 Sosyoloji 8 Liste için tıklayınız…
6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3 Liste için tıklayınız…
7 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 3 Liste için tıklayınız…
8 Bilgisayar Mühendisi 5 Liste için tıklayınız…
9 İstatistik 5 Liste için tıklayınız…
  TOPLAM 60  


İSTENEN BELGELER
 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 21/01/2016-29/01/2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 
a) TC kimlik numarası beyanı, (Nüfus cüzdan fotokopisi)
b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Özgeçmiş,
e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılamazlar.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava gireceği tarihine kadar mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından elden teslim alacaklardır.(Sınav giriş belgesi almayan adaylar sınava gireceği gün Bakanlık girişinden alabileceklerdir.) Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.