Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

     18 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular 22/12/2015-18/01/2016 tarihleri arasında,  belge teslim işlemleri 21/01/2016-29/01/2016 tarihleri arasında alınmış olup, sözlü sınavına katılacak aday listesi oluşturulmuştur.

G.No Grup Adı Sözlü Sınavına Katılacak Aday Listesi
1 İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri Liste için tıklayınız…
2 Hukuk Liste için tıklayınız…
3 Sosyal Hizmetler Liste için tıklayınız…
4 Psikoloji Liste için tıklayınız…
5 Sosyoloji Liste için tıklayınız…
6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Liste için tıklayınız…
7 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Liste için tıklayınız…
8 Bilgisayar Mühendisi Liste için tıklayınız…
9 İstatistik Liste için tıklayınız…
    
     Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini sınava gireceği tarihe kadar mesai saatleri içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından elden teslim alacaklardır. Bu sürede teslim alamayan adaylar sınav günü Bakanlık girişinden alabileceklerdir. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.
 
     Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
     İlgililere duyurulur.