AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV DUYURUSU -5-

3 Mart 2017Paylaş
a-A+

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28.10.2015 tarih ve 158508 sayılı Bakan onayına istinaden başlatılıp 19.03.2016 Cumartesi günü saat 14:00’ da Ankara’da yapılmıştır.
 
16/01/2017-10/02/2017 tarihleri arasında yapılan Görevde Yükselme Sözlü Sınavına geçerli mazeretini sonradan bildirerek sözlü sınavına katılmak isteyenlerin tekrar sözlü sınavına alınmasına Sınav Kurulunca karar verildiğinden, 08/03/2017 tarihinde öğleden önce Kuruluş Müdürü, öğleden sonra Şube Müdürü için Sözlü Sınavı yapılacaktır.
 
Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen tarih ve saatte Bakanlık binasında hazır bulunması gerekmektedir.