2018 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

2018 yılı genel atama dönemindeki yer değişikliği 09/04/2018 - 27/04/2018  tarihleri arasında yapılacak olup ilan duyurusu, ilan edilen bölgeler ve unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018 - 27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan “Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri” modülü üzerinden yapacaktır.

Genel Atamalarla İlgili Resmi Yazı

2018 Yılı Genel Atamalarına İlişkin Duyuru

İlan Edilen 1. Bölge
İlan Edilen 2. Bölge
İlan Edilen 3. Bölge
İlan Edilen 4. Bölge