2016 Yılı Yer Değiştirme Tercih Sonuçları

30 Haziran 2016Paylaş
a-A+

17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri gereği 19/04/2016 tarihli ve 353 sayılı yazımız doğrultusunda; 2016 yılı Yer Değiştirme taleplerini içeren tercihler alınmış olup, yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanan Yer Değiştirme Sonuçları açıklanmıştır.

a) Yönetici Atama
1- Yönetici Personel

b) Genel Atama
1- Ambar Memuru
2-Ayniyat Saymanı
3-Bilgisayar İşletmeni
4-Çocuk Eğiticisi
5-Çocuk Gelişimcisi
6-Din Görevlisi
7-Fizyoterapist
8-Hemşire
9-Memur
10-Öğretmen
11-Psikolog
12-Sağlık Memuru
13-Satınalma Memuru
14-Şoför
15-Sosyal Çalışmacı
16-Sosyolog
17-V.H.K.İ.
18-Yurt Yönetim Memuru

2016 Yılı Yer Değiştirme Dönemi Red Olunanlar Listesi