2018 Yılı Atama ve Yer Değiştirme Hizmet Puanları Hesaplanmıştır

19 Eylül 2018Paylaş
a-A+

2018 yılı Atama ve Yer Değiştirme dönemi başvuruları bilineceği üzere 09/04/2018 – 27/04/2018 tarihleri arasında EBYS ve ıslak imzalı olarak İl Müdürlükleri aracılığı ile alınarak Başkanlığımıza aktarılmıştır.
Başvuru yapan personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan hizmet puanları yapılmış ve ekli listede ilan edilmiştir.
Mevzuatta belirtilen süreler göz önünde bulundurularak yapılacak olan yerleştirme ve atama öncesinde ekli listede puan sıralamasına yer verilen personelin durumlarını kontrol ederek varsa itirazlarını yapmak üzere en son 13/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımız Genel Atama Şube Müdürlüğünün “derol@ailevecalisma.gov.tr” e-posta adresine belgeleri ile birlikte ivedilikle gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.