14/09/2018 Tarihinde Yapılan Atama Kuraları ile 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlığımız Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

4 Ekim 2018Paylaş
a-A+

14/09/2018 tarihinde yapılan Atama Kuraları ile  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

GEREKLİ BELGELER:
1-    Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yerleştiğine dair internet çıktısı,
2-   Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi,  posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi)  noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),
3-    Yüksekokul mezunları için E-devletten alınan mezuniyet belgesi çıktısı.
4-    Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),
5-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır, her bir surete fotoğraf yapıştırılacak),
7-    Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
8-    Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
9-    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
10-  3 adet vesikalık fotoğraf.

AÇIKLAMALAR:
1-    İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 12 Ekim  2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2-   Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
3-    Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
4-    Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra da atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Adres: Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Emek Mh. 17. Cd. No:13  Çankaya / ANKARA
İrtibat Tel: 0312 296 64 32-296 63 47