GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları 27/11/2017 - 11/12/2017 tarihleri arasında alınmıştır.
 
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazananların sınav grubu bazında listeleri hazırlanarak sınavı yapacak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.
 

GÖREVDE YÜKSELME  
Grup Grup Adı Açıklama
1 Şube Müdürü
Kuruluş Müdürü
Sınava girecek personel listesi…
2 Kuruluş Müdür Yardımcısı Sınava girecek personel listesi…
3 Şef Sınava girecek personel listesi…
4 Yurt Yönetim Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Sınava girecek personel listesi…
5 Memur
V.H.K.İ.
Şoför
Sekreter
 
Sınava girecek personel listesi…
(Sekreter unvanı için başvuru olmamıştır.)
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ  
6 Çocuk Eğiticisi Sınava girecek personel listesi…
7 Mühendis Sınava girecek personel listesi…
8 Programcı Sınava girecek personel listesi…
9 Tekniker Sınava girecek personel listesi…
10 Teknisyen Sınava girecek personel listesi…
11 Sosyolog Sınava girecek personel listesi…
12 Sosyal Çalışmacı Sınava girecek personel listesi…
13 Çocuk Gelişimcisi Başvuru olmamıştır.
14 Öğretmen Sınava girecek personel listesi…
15 Avukat Sınava girecek personel listesi…
16 Din Görevlisi Sınava girecek personel listesi…

 
Sınava girmeye hak kazanan ve ilan edilen listede ismi bulunan personel 15/12/2017-28/12/2017 tarihler arasında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında sınav ücreti olarak 180 TL (Yüzseksen Türk Lirası KDV dâhil) yatıracaktır. Personel, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
 
İlgililere duyurulur.