GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

2017 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.
 
Resmi yazı için tıklayınız...
 
Duyuru metni için tıklayınız...
 
Başvuru kılavuzu için tıklayınız...
 
Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı için tıklayınız...
 
İlan edilen kadrolara ait ders konu başlıkları için tıklayınız...
 
 
İletişim Bilgileri:
 
Telefon : 0 312 705 52 81 - 0 312 705 73 48 - 0 312 705 52 63

Duyuru -1-

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları 11.12.2017 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Duyuru -2-

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına dahil unvanlardan Mühendis unvanı ders konnu başlıklarından "Kimya 2" çıkartılmış, Çocuk Eğiticisi unvanı ders konu başlıkları değiştirilmiştir. Değişiklikleri içeren duyuru ve ders konu başlıkları Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanmıştır.

Duyuru ve ders konu başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.