AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVINA KATILACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

01 Kasım 2017 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular elektronik ortamda 20.11.2017-01.12.2017 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılacak aday listesi oluşturulmuştur. 
Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavına tüm gruplar itibariyle 430 aday başvurmuş bunlardan ilan şartlarına uymayan 13 adayın başvurusu reddedilmiştir.
1.Grup İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakülteleri için sıralamaya giren 60 adaydan en yüksek puan 96,960, en düşük puan 87,037 olmuştur.
2.Grup Hukuk için sıralamaya giren 24 adaydan en yüksek puan 94,821, en düşük puan 77,817 olmuştur.
3.Grup Sosyal Hizmetler için sıralamaya giren 2 adaydan en yüksek puanı 83,050, en düşük puan 81,712 olmuştur.
4.Grup Psikoloji için sıralamaya giren 15 adaydan en yüksek puan 87,505, en düşük puan 75,505 olmuştur.
5.Grup Sosyoloji için sıralamaya giren 12 adaydan en yüksek puan 86,714, en düşük puan 76,219 olmuştur.
6.Grup Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik için sıralamaya giren 16 adaydan en yüksek puan 86,466, en düşük puan 77,648 olmuştur.
7.Grup Bilgisayar Mühendisliği için sıralamaya giren 12 adaydan en yüksek puan 91,947, en düşük puan 82,116 olmuştur.
8.Grup Elektrik ve Elektronik Mühendisliği için sıralamaya giren 8 adaydan en yüksek puan 94,520, en düşük puan 87,129 olmuştur.
9.Grup İstatistik için sıralamaya giren 16 adaydan en yüksek puan 99,984, en düşük puan 85,171 olmuştur.
 
GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI, İSTENECEK BELGELER: 

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 11.12.2017-22.12.2017 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 

  • TC kimlik numarası beyanı,
  • Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • Özgeçmiş,
  • KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,
  • YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.
 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini http://personel.aile.gov.tr/ adresinden (sözlü sınav tarihleri kesinleştiği zaman) alacaktır. Adaylar sözlü sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 
Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ