Terfi ve İntibak Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Bakanlık personelinin derece/kademe ilerlemesi iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık personelinin intibak ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık personelinin hizmet değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Bakanlık personelinin asli memurluğa atama iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
e) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
f) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
g) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.