Terfi, İntibak ve Emeklilik İşlemleri Birimi

GÖREVLERİ:

a) Bakanlık çalışanlarının derece, kademe terfi işlemlerini yapmak,
b) Bakanlık personelinin intibak işlemlerini yapmak,
c) Diğer sosyal güvenlik hizmetlerinin birleştirilmesi, değerlendirilmesi ve keseneğine ait derece kademe terfilerini yapmak,
ç) Personelin emeklilik işlemlerini yerine getirmek,
d) Asli memurluğa atanması işlemlerini ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak,
e) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
f) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.