Kadro ve Sınav İşlemleri Birimi

 

GÖREVLERİ:

a) Bakanlık merkez teşkilatının personel ihtiyacını standart kadroya göre tespit etmek, birimler arası kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek,
b) Bakanlık taşra teşkilatının personel ihtiyacını ilgili genel müdürlükler ile standart kadroya göre tespit etmek, iller arası kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek,
c) Bakanlığın ihtiyacı olan kadroların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ihdası için işlemleri başlatmak,
ç) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması; tenkis-tahsis işlemlerini yapmak,
d) Bakanlık ve personelin ihtiyacı olan kadroların temini için iptal-ihdas işlemlerini yapmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin A, B, C ve D bendi kapsamında Bakanlığa tahsisli kadro ve pozisyon sayılarını tutmak
f) Kadro vizelerini Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından almak,
g) Dolu, boş kadroları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ve diğer birimlere bildirmek,
ğ) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin (yan ödeme ve özel hizmet tazminatı) işlemleri yapmak, ilgili birimlere bildirmek,
h) Mali yılı bütçe kanunu gereği açıktan atama sayılarını tespit etmek, gerekli onayları almak,
ı) Açıktan atama izinlerini istemek ve takibini yapmak,
i) Personel ve insan kaynağına ilişkin kurumsal istatistikleri tutmak ve takip etmek,
j) Kadro, pozisyon ve istihdama ilişkin hükümleri uygulamak,
k) Kadroları, merkez ve taşra olarak ayrı ayrı, sınıf, derece unvan ve isimler itibariyle kadro defterlerine işlemek,
l) Merkez ve taşra teşkilatının kadro kayıtlarını sisteme işlemek,
m) Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak,
n) Bakanlığımızda engelli kontenjanında görev yapan personel sayılarının her üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
o) Kamu Personeli Seçme Sınavından personel alımı için Devlet Personel Başkanlığına kadro derecesi, adedi ve niteliklerini bildirmek,
ö) 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa uygun olarak Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen atama tekliflerine ilişkin işlemleri başlatmak, kayıtlarını tutmak,
p) 4131 Sayılı Kanunla ilgili şehit Malul yakınları ile İçişleri Bakanlığınca bildirilen personelin atamalarına ilişkin işlemleri başlatmak, kayıtlarını tutmak,
r) Bakanlık personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için kadro belirlemek ve süreci takip etmek,
s) 3413 Sayılı Kanun kapsamında alınacak personel sınavı işlemlerini yapmak,
ş) Engelli personel alım işlemleri için kadro ve nitelikleri belirlemek ve ilgili yerlere bildirmek,
t) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
u) Sözleşmeli personel alım sınav hazırlıklarını yapmak, süreci takip etmek,
ü) 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesi gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personel işlemlerini yürütmek,
v) Sözleşmeli personelin ücret yükseltilme onayları ve hizmet sözleşmelerin yenilenmesini sağlamak,
y) Hizmet sözleşmesi fesih işlemlerini takip etmek,
z) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.