İlk Atama Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Bakanlığın personel ihtiyacını değerlendirmek, planlamak, kadro imkânları ölçüsünde karşılamak,
b) İlk defa veya yeniden (istifa, müstafi sonrası vb.) kamu görevine atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılacak personel alımına ilişkin sınavlar ile KPSS ve E-KPSS sonucuna göre açıktan/naklen atanacaklara ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına yerleştirilenlerin atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklara ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Açıktan ataması yapılacak olan personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yaptırmak,
f) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
g) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
ğ) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
h) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.