Hukuk İşlemleri Birimi


GÖREVLERİ:

a) Bakanlığımız aleyhine disiplin, idari ve adli işlemlerden dolayı açılan davalara ilişkin olarak Hukuk Müşavirliğince yapılacak olan savunmaya destek olabilecek görüş verme, bilgi ve belge gönderme işlemlerini yerine getirmek,
b) Hukuk müşavirliğinden gelen ve Başkanlığımızca uygulanması gereken mahkeme kararlarının ilgili şubeye iletmek
c) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
ç) Daire Başkanlığınca verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.