Emeklilik Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Bakanlık personelinin hizmet birleştirme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık personelinin emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık personelinin askerlik borçlanması iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
e) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
f) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.