Atama İşlemleri Birimi

 

GÖREVLERİ:

a) Bakanlığımızla ilgili her türlü Personel ihtiyaçlarını değerlendirmek, planlamak ve kadro ve insan kaynakları imkanları ölçüsünde karşılamak,
b)  İlk defa ve yeniden personel atama işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelinin il veya kuruluşlar arası yer değiştirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
ç) Başka kurum veya kuruluşlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
d) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı sonucu atamaya hak kazananların atamalarını yapmak,
e) 3413 sayılı Kanun gereği işe yerleştirilenlerin atamalarını yapmak,
f) KPSS ve ÖMSS sonucu atanacakların işlemlerini yapmak,
g) Özür durumuna göre yapılacak atamaları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
ğ) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereği yapılan sözleşmeli personel atamalarını gerçekleştirmek,
h) Çeşitli nedenler ile ücretsiz izne ayrılış ve ücretsiz izin dönüşü göreve başlama işlemlerini yürütmek,
ı) Devlet Memurluğu olma şartlarını sonradan kaybedenlerin görevine son verme işlemlerini yürütmek,
i) Sözleşmeli ve İşçi personelin atanma, göreve başlayış, görevlendirilme, nakil, pozisyon değişikliği ve ayrılma işlemleri takibini yapmak,
j) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
k) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.